Husforsikringer > Tribe > Husforsikring

Vurdering av Husforsikring fra Tribe (2021)

Hvor godt dekker husforsikringen "Husforsikring" som tilbys av Tribe? Hvor gode er vilkårene og hvor godt dekker denne forsikringen ved skade?

Denne forsikringen er vurdert til 3 Defaqto stjerner av bransjeeksperter innen forsikring.


Vurderingen av husforsikringene er faktabasert og legger til grunn en grundig analyse av vilkår og dekningssummer.

Hvor god er husforsikringen Husforsikring fra Tribe?

Alle forsikringene vi tester gis en vurdering fra 1 til 5 Defaqto stjerner, hvor 5 stjerner er best. Denne forsikringen fra Tribe er, med sine 3 stjerner, vurdert til å være en god husforsikring.


For å vurdere om forsikringen er god nok for ditt behov kan du ta en titt på vår oppdaterte guide til kjøp av husforsikring.

Fakta om Tribe:

Tribe er et forsikringsselskap som tilbyr privatforsikringer i det norske markedet.

Efaringer med husforsikring fra Tribe:

Vi har per i dag ikke fått inn noen kundeerfaringer fra kunder på Husforsikring-forsikringen fra Tribe.