Personvern

Generell informasjon

Velkommen til Bestforsikring.no. Denne siden er ment å hjelpe deg med å forstå hvilke data vi eventuelt samler inn, hvorfor vi samler inn data og hva vi gjør med dataene etterpå. Om du velger å dele data med oss kan vi gjøre tjenestene våre bedre, foreksempel gjennom å vise deg bedre og mer relevante søkeresultater og annonser. Som bruker av tjenesten vår ønsker vi at det skal være tydelig hvordan vi bruker informasjon om deg, og på hvilke måter vi kan bidra med et sikrere personvern. Husk at du selv har full råderett over data om deg selv, og at vi har et ansvar for å legge til rette for et godt personvern.


Personopplysninger

Per i dag samler ikke Bestforsikring.no inn personopplysninger om deg i andre kontektster enn om du bruker kontaktskjemaet vårt. Data om deg i forbindelse med en kontaktforespørsel lagres ikke etter at vi har behandlet forespørselen.


Dersom vi på et senere tidspunkt utvider tjenesten til å behandle flere personopplysninger vil vi legge til rette for at du kan få innsyn i hvilke data som lagres basert på hvilke tjenester du velger å benytte. Avhengig av hvilken tjeneste som benyttes kan du også takke nei til lagring/behandling av dine opplysninger. Det vil også være valgfritt å motta ulik kommunikasjon fra oss via epost, SMS, over telefon og i øvrige digitale kanaler - og om du takker ja en gang kan du selvfølgelig på et senere tidspunkt melde deg av den typen kommunikasjon. Denne valgfriheten gjelder ikke transaksjonsbasert kommunikasjon knyttet til enkelttjenester, men om mulig vil du i selve tjenesten kunne velge hvilken kanal du ønsker å motta den typen kommunikasjon i.


Data vi samler inn

Tjenesten vår samler inn anonymiserte bruksdata for å kunne tilby bedre tjenester i fremtiden, men ingen av disse dataene er personinformasjon eller vil være i stand til å identifisere deg. Bruksdataene samles inn gjennom din interaksjon med tjenesten, gjennom foreksempel såkalte nettkapsler, javascript og andre teknologier. Vi henter per i dag ikke inn informasjon fra tredjeparter. Om dette skulle endre seg i fremtiden vil vi oppdatere denne siden. Hvilke data vi henter inn er avhengig av hvilke deler av vår tjeneste du benytter deg av.


Hvordan vi håndterer data

Bestforsikring.no tar personvernslovgivningen seriøst, og vil under ingen omstendigheter lagre eller bruke personopplysninger i kontekster det ikke har blitt gitt eksplisitt samtykke til. Bruksdata brukes til å skreddersy innhold og annonser på våre sider, for at innholdet skal være mest mulig relevant for deg. For å kunne gjøre dette kombinerer vi i enkelte kontekster data fra ulike kilder.


Dersom vi på et senere tidspunkt utvider tjensten vår til å håndtere persondata vil disse dataene lagres kryptert og trygt på en server i Norge.


Deling av informasjon med tredjeparter

Vi deler ingen av din informasjon med tredjeparter uten ditt eksplistte samtykke. Ved utvidelse av tjenesten vår til foreksempel innhenting av priser vil det være nødvendig å sende data til tredjeparter for å kunne innhente dette, men det vil da fremgå av tjenesten hvilke tredjeparter informasjonen sendes til. Den typen tredjeparter vil under ingen omstendigheter ha anledning til å bruke din informasjon på noen annen måte en eksplistt avtalt i vår tjeneste, og vil dessuten være pålagt å slette alle opplysninger om deg så snart det ikke finnes grunnlag for ytterligere lagring eller behandling.


Rett til innsyn, retting og sletting av data

Dersom vi på et senere tidspunkt utvider tjenestene våre til å håndtere persondata vil du, i henhold til gjeldende lovverk, gis tilgang til innsyn i hvilke data som er lagret om deg - samt rett til retting av uriktige opplysninger, samt sletting av persondata om egen person.


Informasjonskapsler og innsamling av anonym statistikk

Nettsiden vår benytter informasjonskapsler og sporingsverktøy i den hensikt å gjøre tjenesten vår mer relevant for deg, og i tillegg samler vi inn anonym statistikk for optimalisering og forbedringer av tjenesten. De statistikk- og sporingsverktøyene vi bruker leveres potensielt fra tredjeparter som foreksempel Google, Hotjar, Facebook m.fl. Vi deler ingen personlig informasjon om deg direkte med disse partene, men de vil kunne observere hvilke sider du besøker hos oss og se hvordan du bruker vår tjeneste forøvrig.