Finn de BESTE forsikringene

VURDERT AV EKSPERTER

i 2020

Vi rangerer de beste forsikringene i Norge basert på fakta om kvalitet på vilkårene - ikke etter subjektive meninger.

Alle data i sammenligningsgrunnlaget til BestForsikring.no leveres av Defaqto Norway  - et anerkjent og uavhengig ratingselskap som henter inn og monitorerer vilkårsdata fra norske forsikringsselskaper...  mer

Defaqto stjerner er ekspertvurderinger basert på fakta, ikke meninger.

Hvorfor er det så vanskelig å sammenligne forsikringer?


- vi gjør det enkelt å sammenligne vilkår


Norske forsikringsselskaper legger seg sjelden i selen for at vilkårene på deres forsikringsdekninger lett skal la seg sammenligne med konkurrentene - de fleste selskapene vil også hevde at de har de beste vilkårene, og ihvertfall at de er konkurransedyktige i markedet. Vi etterprøver slike påstander!

Hvilke typer forsikring kan du sammenligne hos oss?

Sammenlign bilforsikringer

Bilforsikringer

Vi har vurdert

64 stk

Her finner du bilforsikringene med de beste vilkårene med utgangspunkt i ditt behov. 

Sammenlign husforsikringer

Husforsikringer

Vi har vurdert

31 stk

Her finner du husforsikringene med de beste vilkårene med utgangspunkt i ditt behov. 

Sammenlign reiseforsikringer

Reiseforsikringer

Vi har vurdert

26 stk

Her finner du reiseforsikringene med de beste vilkårene med utgangspunkt i ditt behov. 

Sammenlign innboforsikringer

Innboforsikringer

Vi har vurdert

30 stk

Her finner du innboforsikringene med de beste vilkårene med utgangspunkt i ditt behov. 

Sammenlign barneforsikringer

Barneforsikringer

Vi har vurdert

0 stk

Her finner du barneforsikringene med de beste vilkårene med utgangspunkt i ditt behov. 

Sammenlign båtforsikringer

Båtforsikringer

Vi har vurdert​​​​​​​

0 stk

Her finner du båtforsikringene med de beste vilkårene med utgangspunkt i ditt behov. 

Mangler det vurdering av en forsikring?

Dersom du oppdager at en vurdering mangler for et selskap, for en forsikringskategori vi dekker, send oss gjerne en melding om dette.

Hva slags type forsikring ønsker du å sammenligne?

Vi sammenligner foreløpig vilkår på bilforsikringer, husforsikringer, reiseforsikringer, innboforsikringer, barneforsikringer og båtforsikringer fra nærmest alle forsikringsselskaper som tilbyr disse forsikringene i Norge.


Endringer i de ulike forsikringsselskapenes vilkår som påvirker sammenligningene oppdateres fortløpende.

Hvilke forsikringsselskaper har vi vurdert?

Vi har som mål å dekke alle selskapene som tilbyr forsikringsprodukter innenfor de forsikringstypene vi dekker.