Husforsikringer > KLP Forsikring > Hus Maks

Vurdering av Hus Maks fra KLP Forsikring (2021)

Hvor godt dekker husforsikringen "Hus Maks" som tilbys av KLP Forsikring? Hvor gode er vilkårene og hvor godt dekker denne forsikringen ved skade?

Denne forsikringen er vurdert til 4 Defaqto stjerner av bransjeeksperter innen forsikring.


Vurderingen av husforsikringene er faktabasert og legger til grunn en grundig analyse av vilkår og dekningssummer.

Hvor god er husforsikringen Hus Maks fra KLP Forsikring?

Alle forsikringene vi tester gis en vurdering fra 1 til 5 Defaqto stjerner, hvor 5 stjerner er best. Denne forsikringen fra KLP Forsikring er, med sine 4 stjerner, vurdert til å være en veldig god husforsikring.


For å vurdere om forsikringen er god nok for ditt behov kan du ta en titt på vår oppdaterte guide til kjøp av husforsikring.

Fakta om KLP Forsikring:

KLP Forsikring er et forsikringsselskap som tilbyr privatforsikringer i det norske markedet.

Efaringer med husforsikring fra KLP Forsikring:

Vi har per i dag ikke fått inn noen kundeerfaringer fra kunder på Hus Maks-forsikringen fra KLP Forsikring.