Husforsikringer > Frende > Husforsikring utvidet dekning

Vurdering av Husforsikring utvidet dekning fra Frende (husforsikring)

Hvor godt dekker forsikringen "Husforsikring utvidet dekning" som tilbys av Frende? Hvor gode er vilkårene og hvor godt dekker denne husforsikringen ved skade?


Forsikringen er vurdert til 4 Defaqto stjerner av våre bransjeeksperter.


Vurderingen er faktabasert og baserer seg på en grundig analyse av vilkår og dekningssummer.

Hva er Defaqto-stjerner?

En forsikring gis en vurdering fra 1 til 5 Defaqto stjerner, hvor 5 stjerner er best. Denne forsikringen fra Frende er, med sine 4 stjerner, vurdert til å være en veldig god forsikring.


For å vurdere om forsikringen er god nok for ditt behov kan du ta en titt på vår guide til kjøp av husforsikring.

Fakta om Frende:

Frende er et forsikringsselskap som tilbyr privatforsikringer i det norske markedet.