Reiseforsikringer > If > Super

Vurdering av Super fra If (2021)

Hvor godt dekker reiseforsikringen "Super" som tilbys av If? Hvor gode er vilkårene og hvor godt dekker denne forsikringen ved skade?

Denne forsikringen er vurdert til 4 Defaqto stjerner av bransjeeksperter innen forsikring.


Vurderingen av reiseforsikringene er faktabasert og legger til grunn en grundig analyse av vilkår og dekningssummer.

Hvor god er reiseforsikringen Super fra If?

Alle forsikringene vi tester gis en vurdering fra 1 til 5 Defaqto stjerner, hvor 5 stjerner er best. Denne forsikringen fra If er, med sine 4 stjerner, vurdert til å være en veldig god reiseforsikring.


For å vurdere om forsikringen er god nok for ditt behov kan du ta en titt på vår oppdaterte guide til kjøp av reiseforsikring.

Fakta om If:

If er et forsikringsselskap som tilbyr privatforsikringer i det norske markedet.

Efaringer med reiseforsikring fra If:

Vi har per i dag ikke fått inn noen kundeerfaringer fra kunder på Super-forsikringen fra If.