Reiseforsikringer > Eika > Eika Reise

Vurdering av Eika Reise fra Eika (2021)

Hvor godt dekker reiseforsikringen "Eika Reise" som tilbys av Eika? Hvor gode er vilkårene og hvor godt dekker denne forsikringen ved skade?

Denne forsikringen er vurdert til 3 Defaqto stjerner av bransjeeksperter innen forsikring.


Vurderingen av reiseforsikringene er faktabasert og legger til grunn en grundig analyse av vilkår og dekningssummer.

Hvor god er reiseforsikringen Eika Reise fra Eika?

Alle forsikringene vi tester gis en vurdering fra 1 til 5 Defaqto stjerner, hvor 5 stjerner er best. Denne forsikringen fra Eika er, med sine 3 stjerner, vurdert til å være en god reiseforsikring.


For å vurdere om forsikringen er god nok for ditt behov kan du ta en titt på vår oppdaterte guide til kjøp av reiseforsikring.

Fakta om Eika:

Eika er et forsikringsselskap som tilbyr privatforsikringer i det norske markedet.

Efaringer med reiseforsikring fra Eika:

Vi har per i dag ikke fått inn noen kundeerfaringer fra kunder på Eika Reise-forsikringen fra Eika.