Innboforsikringer > KLP Forsikring > Innbo - utvidet med Maks

Vurdering av Innbo - utvidet med Maks fra KLP Forsikring (2021)

Hvor godt dekker innboforsikringen "Innbo - utvidet med Maks" som tilbys av KLP Forsikring? Hvor gode er vilkårene og hvor godt dekker denne forsikringen ved skade?

Denne forsikringen er vurdert til 3 Defaqto stjerner av bransjeeksperter innen forsikring.


Vurderingen av innboforsikringene er faktabasert og legger til grunn en grundig analyse av vilkår og dekningssummer.

Hvor god er innboforsikringen Innbo - utvidet med Maks fra KLP Forsikring?

Alle forsikringene vi tester gis en vurdering fra 1 til 5 Defaqto stjerner, hvor 5 stjerner er best. Denne forsikringen fra KLP Forsikring er, med sine 3 stjerner, vurdert til å være en god innboforsikring.


For å vurdere om forsikringen er god nok for ditt behov kan du ta en titt på vår oppdaterte guide til kjøp av innboforsikring.

Fakta om KLP Forsikring:

KLP Forsikring er et forsikringsselskap som tilbyr privatforsikringer i det norske markedet.

Efaringer med innboforsikring fra KLP Forsikring:

Vi har per i dag ikke fått inn noen kundeerfaringer fra kunder på Innbo - utvidet med Maks-forsikringen fra KLP Forsikring.